پرسشنامه عوامل کلیدی عملکرد ERP

پرسشنامه بررسی میزان موفقیت اجرای ERP

این پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت (KPI) سیستم ERP را در مرحله پیش از بکارگیری، انتخاب، بکارگیری، آمادگی نهایی و اجرا مورد ارزیابی قرار می دهد.

تعداد سوالات پرسشنامه: 30 پرسش

قیمت: 3000 تومان

مقاله زیربنایی این پرسشنامه به تفصیل در وب سایت پارس مدیر تشریح شده است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.