پرسشنامه تولید به هنگام JIT

پرسشنامه اثربخشی تولید به هنگام JIT

تعداد سوالات: 18 پرسش

ابعاد: دارای سه بعد با توزیع سوالات مشخص

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

روش تفسیر: دارد

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

 

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.