پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی سازمانی در صنعت ماء الشعیر

پیاده­ سازی سیستم­ های برنام ه­ریزی سازمانی در صنعت ماء الشعیر قبرسی

چکیده
هدف این مقاله بررسی عملکرد دو شرکت بزرگ Keo وCarlsberg‌(قبرس) در صنعت ماء الشعیر قبرسی است که اخیراً سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی(ERP) را در تلاش برای دستیابی به برتری رقابتی و افزایش سهم بازار معرفی نموده است
طراحی/متدولوژی/رویکرد این مقاله مبتنی بر داده هایی است که ازطریق مصاحبه های فردی با مدیران ارشد دو شرکت گردآوری شده است
یافته ها هر دو شرکت از جمله اولین سازمان¬هایی در قبرس هستند که سیستم هایERP را پیاده سازی نموده اند و درنتیجه یک واسط برای مدیریت تمامی عملیات هایشان در اختیار دارند- از ورود سفارش های فروش گرفته تا هماهنگی حمل و خدمات-مشتری پس از فروش. سیستم جدید منافع قابل توجهی را برای دو شرکت دربر داشته است هم در تولید و هم در دیگر کارکردهای عملیاتی.
استنباط های عملی پیشنهادات متعددی برای دیگر شرکت های قبرسی که پیاده سازی سیستم هایERP‌را درنظر دارند صورت گرفته است بطوریکه میتوانند به ماکسیمم منافع از قبل پذیرش این سیستم ها دست یابند.
اصالت/ارزشیان مقاله برای اولین بار بررسی کرده است که چگونه دو ماء الشعیر اصلی قبرسی سیستم هایERP را پیاده سازی نموده اند و شباهت ها و تفاوت¬های میان این دو پیاده سازی، و منافعی را که این سیستم ها برای این دو شرکت دربر دارند، مورد ارزیابی قرار داده اند.

قیمت : 10.000 تومان

دانلود اصل مقاله

10000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.