پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت ERP

پرسشنامه استاندارد عوامل کلیدی موفقیت ERP

تعداد گویه ها: 24 سوال

ابعاد: مدیریت پروژه، آموزش و تعلیم، بازمهندسی فرایندهای کسب و کار، ادغام سیستم، اجرا، عملکرد سازمانی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای عوامل کلیدی موفقیت ERP استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.