پرسشنامه کارآفرینی در ورزش

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی در ورزش

تعداد گویه ها: 11 سوال

ابعاد: خلاقیت، آمادگی، حرفه

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای کارآفرینی در ورزش استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.