پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگارت هیل

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی مارگارت هیل

تعداد گویه ها: 28 سوال

ابعاد: افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف پذیری، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرین، فرهنگ کارآفرین

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای کارآفرینی سازمانی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.