پرسشنامه کارآفرینی سازمانی کوین و اسلوین

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی کوین و اسلوین

تعداد گویه ها: 9 سوال

ابعاد: نوآوری، پیشگامی، ریسک پذیری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای کارآفرینی سازمانی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.