پرسشنامه انسجام گروهی در تیم های ورزشی

پرسشنامه اندازه گیری میزان انسجام گروهی در تیم های ورزشی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: محیط گروهی، کشش های فردی تکلیفی، اجتماعی و یکپارچگی

تعداد سوالات: 18 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از پایان نامه فارسی

روایی و پایایی دارد


قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.