پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتیز

تعداد گویه ها: 12 سوال

ابعاد: موثر بودن، معنی داری، احساس شایستگی، حق انتخاب

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای توانمندسازی روانشناختی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید
برچسب‌ها

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.