پرسشنامه هوش هیجانی گلمن

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی گلمن

تعداد گویه ها: 22 سوال

ابعاد: خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای هوش هیجانی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.