پرسشنامه تعالی سازمانی (مدل EFQM)

پرسشنامه تعالی سازمانی (مدل EFQM)

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 46 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، شرکاری تجاری، فرایندها، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد

نسخه دیگر پرسشنامه تعالی سازمانی با سوالات محدودتر

پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ

پرسشنامه تعالی سازمانی جایزه بالدریج

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.