پرسشنامه تعالی سازمانی براساس مدل EFQM

پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی: براساس مدل EFQM

تعداد گویه ها: 46 سوال

ابعاد: رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، شرکای تجاری، فرایندها، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای تعالی سازمان استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.