آیا سود اقتصادی و نرخ بازده داخلی صرفا معیارهای سنجش حسابداری هستند؟

آیا سود اقتصادی و نرخ بازده داخلی صرفا معیارهای سنجش حسابداری هستند؟

چکیده

مقاله ی حاضر، این مسئله را بررسی می کند که سود اقتصادی و نرخ بازده داخلی صرفا مفاهیم حسابداری هستند. آنها دارای تعدادی وجوه مشترک هستند. این وجوه عبارتند از: سهم بندی سرمایه ای که غیر مرتبط با نیروهای بازار می باشد و یک برداشت از پیشینه که بر علم ریاضی بجای علم اقتصاد متمرکز است. ما نشان می دهیم که دو معیار مفهوم اقتصادی را محدود ساخته اند. ازاینرو، ما به این نتیجه می رسیم که آنها در حوزه ی بیشینه سازی ثروت، عاری از تحمیل گرایش نظری هستند.

قیمت : 10.000 تومان

دانلود اصل مقاله

10000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.