ترجمه مقاله DEA-BSC

ترجمه مقاله تحلیل پوششی داده

سال نشر: ۲۰۱۵

منبع: ساینس دایرکت -الزویر

عنوان: طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA

چکیده

تحلیل پوششی داده ها، یکی از مهم ترین ابزار مدیریتی ارزیابی بهره وری می باشد. از سویی دیگر کارت امتیازی متوازن نیز یکی از شناخته شده ترین ابزار اجرایی مدیریتی محسوب می شود. مطالعات متعدد خارجی، پیرامون نگرش های خلاقانه صورت گرفته اند تا به اصلاح کارت امتیازی متعادل و روش های تحلیل پوششی داده ها بپردازند. این مطالعات عملکرد های خود را از طریق طراحی مدل های جدیدی در ترکیب با مدل های دیگر پیش بردند. هر چند مطالعات محدودی در راستای آزمودن ترکیب این دو روش و مقایسه ی نتایج به دست آمده انجام گرفته اند. در این مقاله روش BSC با روش DEA ترکیب گشته و عملکرد جامع و سیستم بهره وری مدیریت برای شرکت های صنعتی و فرآیند های آنان، بررسی گشته است.

دانلود اصل مقاله ترکیب DEA-BSC

تحلیل پوششی داده ها و مالم کوئیست و تورنکوئیست

پایان نامه تحلیل پوششی داده ها و مالم کوئیست و تورنکوئیست

متن کامل پایان نامه در زمینه رویکرد ترکیبی DEA مالم کوئیست و تورنکوئیست

این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش است

آموزش BSC-DEA

پایان نامه تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوزان

متن کامل پایان نامه در زمینه رویکرد ترکیبی BSC-DEA

این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش است

 

آموزش تحلیل پوششی داده

بسته کمک آموزشی تحلیل پوششی داده

این بسته شامل موارد زیر است:

ادبیات پژوهش کامل در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل یک در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل دو در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل سه در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل چهار در زمینه تحلیل پوششی داده

پایان نامه متن کامل در زمینه تحلیل مالم کوئیست و تورنکوئیست

پایان نامه متن کامل در زمینه تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن

 

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com