انتخاب سبد سهام و بورس اوراق بهادار

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری انتخاب سبدسهام و نسبت های مالی

فایل ورد قابل ویرایش

همراه با فهرست منابع