پرسشنامه زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز

هدف: ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز سازمان

ابعاد: مدیریت محیط داخلی (IEM)، خرید سبز، همکاری با مشتریان، طراحی اکولوژیک، بازگشت سرمایه

ابعاد ارزیابی عملکرد: اقتصادی، محیطی، عملیاتی

تعدا گویه‌ها: ۲۰ سوال

منبع دارد: مقاله ساینس دایرکت

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه شناسایی معیارهای انتخاب تامین‌کننده

دانلود پرسشنامه شناسایی معیارهای انتخاب تامین‌کننده

پرسشنامه براساس تکنیک دلفی تهیه شده است

روایی و پایایی پرسشنامه گزارش شده است

منبع معتبر دارد

پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه ارزیابی و انتخاب پیمانکار

پرسشنامه زنجیره تامین لارج

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین لارج

پرسشنامه شامل ابعاد ناب بودن، چابکی، تاب‌آوری، سبز بودن

پرسشنامه ۱۷ سوال همراه با روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی)

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار

پرسشنامه ۲۱با طیف لیکرت

ابعاد: اقتصادی، اجتماعی، محیطی

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین پایدار

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین

پرسشنامه اصلی شامل ابعاد مشتریان، توزیع‌کنندگان، تامین‌کنندگان، جامعه، سازمان

پرسشنامه ۱۷ با طیف لیکرت

ابعاد: زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، عملیاتی

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

مدیریت زنجیره تامین

دانلود پایان نامه مدیریت زنجیره تامین

فایل ورد قابل ویرایش در زمینه مدیریت زنجیره تامین

نمونه پایان نامه در زمینه مدیریت زنجیره تامین برای دید پیدا کردن به این حوزه است

ادبیات پژوهش مدیریت زنجیره تامین

دانلود فصل دو مدیریت زنجیره تامین

ادبیات پژوهش و مبانی نظری کامل مدیریت زنجیره تامین

فایل ورد قابل ویرایش به همراه فهرست منابع فارسی و لاتین

پرسشنامه زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین

پرسشنامه اصلی شامل ابعاد مشتریان، توزیع‌کنندگان، تامین‌کنندگان، جامعه، سازمان

پرسشنامه ۴۵ سوال همراه با روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی)

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

 

ترجمه مقاله زنجیره تامین و کارت امتیازی فازی

ترجمه مقاله مدیریت لجستیک مبتنی بر کارت امتیازی فازی در زنجیره تامین توانمند

چکیده

بدلیل پیشرفت‌های صورت گرفته در فناوری اطلاعات (IT)، مدیریت لجیستیک (ترابری) با تغییراتی در عصر حاضر رو به رو شده است. در این مقاله، روش جدیدی برای ارزیابی لحظه به لحظه عملکرد کلی یک شبکه ترابری در یک زنجیره تامین ارائه می شود. با استفاده از این روش میتوان استراتژی های مربوط به مدیریت کانال‌هایی با عملکرد پایین را نیز شناسایی نمود. به این ترتیب میتوان شبکه ترابری را در محیط های تصادفی، به شکلی به موقع مدیریت کرد و در نتیجه قدرت SCM‌افزایش می یابد. عملکرد کلی شبکه ترابری تحت تاثیر عملکرد لحظه به لحظه کانال‌های مجزای ترابری است که میتوان این عملکردها را با استفاده از فناوری‌های جدید IT مانند RFID و غیره تعیین نمود. در این روش از کارت امتیازی فازی برای نشان دادن اندیکاتورهای کلیدی عملکرد (KPI) استفاده شده است. برای توصیف سناریوهای مختلف مدیریت این روش پیش‌نهادی، چند مثال عددی بیان شده است.

دانلود اصل مقاله

دانلود پرسشنامه مهندسی ارزش

پرسشنامه مهندسی ارزش

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: ۱۸سوال با طیف لیکرت

ابعاد: فاز اطلاعات، فاز عمومی، فاز عملکرد، فاز خلاقیت، فاز ارزیابی، فاز توسعه، فاز ارائه

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com