کتاب تصمیم گیری چندمعیاره آرش حبیبی

دانلود کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی

نویسنده: آرش حبیبی

نوع فایل: چاپی – ارسال با پست

فهرست مطالب کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی


دوستان عزیز شهرستانی برای خرید از لینک زیر اقدام کنند – هزینه ارسال به شهرستان رایگان

15000 تومان – خرید

 


دوستان تهرانی از لینک زیر خرید نمایند – هزینه ارسال با اسنپ به عهده خریدار است.

 

دانلود کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی

دانلود کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی

نویسنده: آرش حبیبی

نوع فایل: چاپی – ارسال با پست

فهرست مطالب کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی


دوستان تهرانی از لینک زیر خرید نمایند – هزینه ارسال با اسنپ به عهده خریدار است.

10000 تومان – خرید

 

دوستان عزیز شهرستانی برای خرید از لینک زیر اقدام کنند – هزینه ارسال به شهرستان رایگان

دانلود ترجمه مقاله دیمتل فازی

دانلود ترجمه نخستین مقاله در زمینه دیمتل فازی

نخستین بار وو (۲۰۰۷) برای حل مسائل از دیمتل از رویکرد

ترجمه چکیده دیمتل فازی
برای فائق امدن در چالش‌های تجاری، مدیران امرزوی باید مجموعه ای از شایستگی‌ها و هوش‌ها را دارا باشند. در این جا، بهبود شایستگی‌های مدیران تبدیل به موضوع مهمی می شود. بسیاری از محققین مدل های مختلفی از شایستگی‌ها را ارائه کرده اند که هر کدام مستلزم فهرستی از شایستگی ها می باشند. اما داشتن تمامی این شایستگی ها ممکن است برای برخی از افراد مشکل باشد. در این خصوص یک موضوع مهم، نحوه تقویت شایستگی مدیران جهانی از طریق تفکیک شایستگی ها به چند بخش مختلف است تا بتوان با استفاده از یک روش مرحله به مرحله، شایستگی مدیران را افزایش داد. برای حل این موضوع و با توجه به مبهم بودن قضاوتهای انسانی، ما مدلی موثر را معرفی میکنیم که تلفیقی از منطق فازی و تکنیک دمتل (آزمایشگاه ارزیابی و بررسی تصمیم گیری= DEMATEL) بوده و شایستگی های لازم را تفکیک می کند تا بتوان به شکل بهتری شایستگی مدیران جهانی را افزایش داد.

دانلود اصل مقاله دیمتل فازی به زبان لاتین

 

7500 تومان – خرید

ترجمه مقاله تاپسیس فازی نوشته چن

بسط روش TOPSIS به تصمیم گیری گروهی در محیط فازی

نویسنده: چن تانگ چن

اولین مقاله در زمینه تاپسیس فازی

ترجمه چکیده

هدف از این مقاله، بسط روش TOPSIS به محیط فازی است. با توجه به مفاهیم غیرقطعی که اغلب در داده های تصمیم گیری مشاهده می شود، اعداد قطعی برای مدل سازی وضعیت های واقعی کافی نیست. در این مقاله، رتبه هر چاره و وزن هر معیار توسط جملات کلامی که می توان آنها را با اعداد فازی مثلثی نشان داد، توصیف می شود. سپس یک روش قله ای برای محاسبه فاصله بین دو عدد فازی مثلثی معرفی می شود. با توجه به مفهوم TOPSIS یک ضریب نزدیکی تعریف می شود تا نحوه رتبه بندی راهکارها از طریق محاسبه همزمان فاصله آنها از راه حل فازی ایده آل مثبت (FPIS) و راه حل فازی ایده آل منفی(FNIS) تعیین شود. نهایتاً در پایان مقاله، مثالی آورده می شود تا مراحل روش پیشنهادی مشخص شود.

دانلود اصل مقاله چن در زمینه تاپسیس فازی

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com