تحلیل خاکستری – ترجمه کتاب زنگ و هوانگ

فایل آموزش کامل تحلیل رابطه خاکستری یا Grey Rational Analysis

نویسنده: زنگ و هوانگ

تحلیل خاکستری – ترجمه فصل هشتم کتاب زنگ و هوانگ

– آموزش کامل روش تحلیل خاکستری

– این فایل توسط سایت پارس مدیر ترجمه شده است و انتشار آن از نظر قانونی و اخلاقی مجاز نیست

اصل فایل فصل هشتم نیز در لینک دانلود پس از خرید در دسترس شما قرار خواهد گرفت

– مثال عددی تحلیل خاکستری و تشریح آن

 

آموزش کامل تحلیل رابطه خاکستری

فایل آموزش کامل تحلیل رابطه خاکستری یا Grey Rational Analysis

نویسنده: آرش حبیبی

– آموزش کامل روش تحلیل خاکستری

– انواع مقیاس‌های تحلیل خاکستری

– آموزش کامل کدنویسی به زبان ساده در اکسل

– فایل اکسل کدنویسی شده و open source

– مثال عددی و تشریح آن در فایل ورد و حل آن در فایل اکسل

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com