پرسشنامه بازی‌کاری

دانلود پرسشنامه بازیکاری

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: سهولت استفاده، سودمندی، لذت استفاده، بازیکاری، درک اجتماعی، قصد استفاده

تعداد سوالات: ۲۴ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

بازی کاری چیست؟

کلمه بازی‌پردازی در سال ۲۰۰۲ توسط یک برنامه نویس اهل لندن به نام نیک پلینگ مطرح شد، اما تا سال ۲۰۱۰ محبوبیت چندانی پیدا نکرد. با این وجود مطالعات در این زمینه به تازگی اوج گرفته است و از طریق تلاش‌های مشترک دانشگاه‌ها، صنعت‌ها و مؤسسه‌های استاندارد در حوز‌ه‌های مختلف، از جمله فروش و تجارت الکترونیک بهتر معرفی و شناسانده می‌شود. با پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های اینترنت، فناوری‌های مبتنی بر بازی‌پردازی تاثیر روزافزونی بر تجارت الکترونیک و طراحی فروشگاه‌های اینترنتی گذاشته‌اند. بازی‌پردازی ابزارهای جدید، مفید و جذابی را در عرصه تجارت الکترونیک ارائه کرده است.

۳۰۰۰ تومان – خرید