پایان نامه تحلیل پوششی داده ها

پایان نامه تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوزان

متن کامل پایان نامه در زمینه رویکرد ترکیبی BSC-DEA

این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش است

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید