فصل دو مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی سازمان

مبانی نظری و ادبیات پژوهش کامل ارزیابی عملکرد

همراه با مدلهای مختلف عملکرد شغلی

فایل ورد قابل ویرایش همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

۱۰۰۰۰ تومان – خرید