فصل دو صادرات

فصل دو عملکرد صادرات و نقش نوآوری

ادبیات پژوهش و مبانی نظری عوامل موثر بر صادرات

فایل ورد فصل دو صادرات همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید