فصل دو سهام

انتخاب سبد سهام و بورس اوراق بهادار

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری انتخاب سبدسهام و سرمایه گذاری

فایل ورد قابل ویرایش

همراه با فهرست منابع

۱۰۰۰۰ تومان – خرید