دانلود فصل دو ادبیات پژوهش

فصل دو مدیریت رهبری سازمان

مبانی نظری و ادبیات پژوهش رهبری سازمان

فایل ورد تمام متن

همراه با فهرست منابع

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید