دانلود پرسشنامه سیستم اطلاعات حسابداری

هدف: بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر سرمایه‌های فکری

۳۰۰۰ تومان – خرید