پرسشنامه دموکراسی سازمانی

پرسشنامه استاندارد دموکراسی سازمانی

تعداد گویه ها: 20 سوال

ابعاد: مدیریت شفاف و پاسخگو، مشارکت آزادوعادلانه، تشکل های مستقل، حقوق فردی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای دموکراسی سازمانی استفاده می شود.

3000 تومان – خرید
برچسب‌ها

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.