پرسشنامه فناوری اطلاعات دلون و مک لین

پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات دلون و مک لین

تعداد گویه ها : 23 سوال با طیف لیکرت 5 درجه

ابعاد: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، تمایل استفاده، کیفیت خدمات

قیمت: 3000 تومان

پرسشنامه استاندارد است و اطلاعات کامل در زمینه مدل مفهومی این پرسشنامه در وب سایت پارس مدیر وجود دارد.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.