مدل دلون و مک لین

دانلود پرسشنامه دلون و مک لین

پرسشنامه فناوری اطلاعات دلون و مک لین

پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات دلون و مک لین

تعداد گویه ها : ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، تمایل استفاده، کیفیت خدمات

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه استاندارد است و اطلاعات کامل در زمینه مدل مفهومی این پرسشنامه در وب سایت پارس مدیر وجود دارد.

3000 تومان – خرید

محصول پیشنهادی

ترجمه مقاله ای در زمینه بکارگیری مدل دلون و مک لین می تواند به شما کمک کنید. ترجمه فارسی روان از گروه ترجمه پارس مدیر

دانلود مقاله کاربردی دلون و مک لین به انگلیسی

7000 تومان – خرید