ترجمه مقاله تحلیل پوششی داده ها : مقدم بر انتخاب یک مدل

ترجمه مقاله تحلیل پوششی داده ها : مقدم بر انتخاب یک مدل

در این مقاله به چندین مساله در ارتباط با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) پرداخته شده است. این مسائل شامل جهت گیری مدل، انتخاب/تعریف ورودی و خروجی، استفاده از داده های آمیخته و خام، و تعداد ورودی ها و خروجی های مورد استفاده در مقابل تعداد واحدهای تصمیم گیری (DMU) است. ما براین باوریم که در میان متخصصان، پژوهشگران، و محققان DEA، ملاحظات یا گاهی دیدگاه های اشتباهی درباره این مسائل وجود دارد. برخی از این ملاحظات مرتبط با هدف بکارگیری DEA است. در حالیکه مرز DEA را میتوان بدرستی بعنوان مرز تولید در نظر گرفت، باید توجه داشت که نهایتا DEA، روشی برای ارزیابی عملکرد و مقایسه با بهترین راهکار است. DEA میتواند بعنوان ابزاری برای مسائل ارزیابی چندمعیاره دیده شود هنگامی که DMU ها گزینه ها هستند و هر DMU با عملکردش بر اساس معیارهای چندگانه نشان داده شده که بعنوان ورودی و خروجی  DEA نام نهاده یا طبقه بندی شده اند. هدف این مقاله، ارائه طبقه بندی و جهت دهی به این موضوعات است.

قیمت: 5 هزار تومان

دانلود اصل مقاله

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.