داده کاوی برای ارزیابی معیار های صلاحیت انتخاب تامین کننده

ترجمه مقاله استفاده از هم افزایی داده کاوی  برای ارزیابی معیار ها در مرحله ی پیش صلاحیت انتخاب تامین کننده

یک شرکت برای تولید و مونتاژ محصولات خود باید بسیاری از قطعات و مواد خام مختلف را از تامین کنندگان مختلف بالادستی خریداری کند. تحت این شرایط انتخاب تامین کننده کالا برای بخش خرید به موضوع مهمی تبدیل شده است. انتخاب تامین کنندگان به تعدادی معیار و چالش بستگی دارد که باید فرایند انتخاب را بر اساس معیار اصلی و انتخاب بهترین تامین کننده بهینه سازد. در طول فرایند انتخاب تامین کننده،  غربالگری اولیه از تامین کنندگان بالقوه از یک مجموعه بزرگ مهم و حیاتی است و تعیین تامین کننده ی اینده نگر تا حد زیادی به انتخاب معیار چنین پیش صلاحیتی بستگی دارد. در ادبیات تحقیق، بسیاری از روش های مبتنی بر قضاوت پیشنهاد می شوند و انتخاب معیار را از ایده ی مشتریان یا متخصصان و کارشناسان استنتاج می کنند. در تمام این روش ها از دانش و تجربه ی تصمیم گیرندگان استفاده می شود. این روش ها به علت ساختار پیچیده ی زنجیره ی تامین درجه ی خاصی از عدم قطعیت را دارا می باشند. استخراج دانش پنهان یکی از مهم ترین ابزارها یی است چنین عدم اطمینان( عدم قطعیت)  را نشان می دهد و داده کاوی مفهومی است که برای چنین عدم قطعیت ها یی را مورد توجه قرار می دهد و در بسیاری از سناریوها قابل اجرا می باشد.

قیمت: 7500

دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.