پرسشنامه سایبرلوفینگ و پرسه‌زنی اینترنتی

پرسشنامه سایبرلوفینگ یا پرسه‌زنی اینترنتی یا وب گردی

پرسشنامه استاندارد دارای روایی و پایایی

دارای ابعاد مشخص (سه بعد) و 14 گویه با طیف لیکرت

اطلاعات پرسشنامه در قالب مدل مفهومی و جدول

قیمت: 3000 تومان

توضیحات کامل در زمینه سایبرلوفینگ یا پرسه‌زنی اینترنتی یا وب گردی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.