پرسشنامه سنجش میزان مشتری محوری

پرسشنامه سنجش میزان مشتری محوری

تعداد گویه ها: 21 سوال

ابعاد: مشتری محوری، تمرکز بر مشتریان کلیدی

روایی و پایایی دارد

منبع: پایان نامه کارشناسی ارشد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مشتری محوری استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.