پرسشنامه مشتری محوری

پرسشنامه استاندارد مشتری محوری

تعداد گویه ها: 21 سوال

ابعاد: مشتری محوری، تمرکز بر مشتریان کلیدی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مشتری محوری استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.