پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه استاندارد ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد گویه ها: 30 سوال

ابعاد: هدف، برونداد CRM، زیر معیار فرایند CRM، زیر معیار مشتری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.