پرسشنامه عوامل موفقیت CRM

پرسشنامه استاندارد عوامل موفقیت CRM

تعداد گویه ها: 30 سوال

ابعاد: عوامل سازمانی، عوامل فناوری، مشتری محوری، عوامل مالی، نتایج بازار

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای عوامل موفقیت CRM استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.