پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد گویه ها: 21 سوال

ابعاد: مشتری محوری، شاخصه های انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرایندهای CRM

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.