پرسشنامه مدیریت بحران سازمان

پرسشنامه استاندارد مدیریت بحران

تعداد گویه ها: 18 سوال

ابعاد: معیارهای پیش ار بحران، معیارهای حسن بحران، معیارهای پس از بحران

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مدیریت بحران استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.