پرسشنامه خود ارزیابی خلاقیت

پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی خلاقیت

تعداد گویه ها: 50 سوال

ابعاد: رفتار، نگرش، انگیزش، ارزش، منافع

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای خخود ارزیابی خلاقیت استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید
برچسب‌ها,

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.