پرسشنامه سنجش خلاقیت سازمانی

پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت سازمانی

تعداد گویه ها: 24 سوال

ابعاد: تخصص، تفکر خلاق، انگیزش

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش خلاقیت استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید
برچسب‌ها,

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.