پرسشنامه خلاقیت فرد در سازمان

پرسشنامه خلاقیت فرد در سازمان

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه دارای روش تفسیر کامل است

تعداد سوالات: 50 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از کتاب فارسی مخصوص پرسشنامه – در متن پرسشنامه ذکر شده

روایی و پایایی دارد


قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.