پرسشنامه مدیریت تضاد

پرسشنامه استاندارد مدیریت تضاد

تعداد گویه ها: 30 سوال

ابعاد: توافق، باور، اختلاف

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مدیریت تضاد استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.