پرسشنامه رقابت‌پذیری سازمان از دیدگاه مشتریان

پرسشنامه استاندارد رقابت پذیری سازمان از دیدگاه مشتریان

تعداد گویه ها: 16 سوال

ابعاد: پاسخگویی به مشتریان، کیفیت، نوآوری، کارایی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای رقابت پذیری سازمان از دیدگاه مشتریان استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.