پرسشنامه رقابت پذیری بانک‌ها

پرسشنامه استاندارد رقابت پذیری بانک ها

تعداد گویه ها: 27سوال

ابعاد: وضعیت مالی بانک، دسترسی، کارکنان، مشتری محوری، بین الملل، خدمات الکترونیک

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای رقابت پذیری بانک ها استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.