پرسشنامه نقش شدت رقابت در ایجاد مزیت رقابتی

پرسشنامه استاندارد نقش شدت رقابت در ایجاد مزیت رقابتی

تعداد گویه ها: 26سوال

ابعاد: شدت رقابت، نوآوری فنی، نوآوری غیر فنی، رویکرد استراتژیک مشتری مدار، قابلیت بازاریابی، مزیت رقابتی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای نقش شدت رقابت در ایجاد مزیت رقابتی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود می باشد.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.