پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار هیل و جونز

پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی پایدارهیل و جونز

تعداد گویه ها: 16 سوال

ابعاد: پاسخگویی به مشتریان، کیفیت، نوآوری، کارایی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای مزیت رقابتی پایدار استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.