پرسشنامه تعهد سازمانی مودای و استیرز

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی مودای و استیرز

تعداد گویه ها: 15 سوال

ابعاد: وفاداری، آینده نگری، عملکرد شغلی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای تعهد سازمانی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.