پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی

تعداد گویه ها: 24 سوال

ابعاد: تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهر هنجاری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای تعهد سازمانی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.