پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی هالپین و کرافت

تعداد گویه ها: 32 سوال

ابعاد: روحیه گروهی، مزاحمت، صمیمیت، علاقه مندی، ملاحظه گری، فاصله گیری، نفوذ و پویایی، تاکید بر تولید

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش جو سازمانی استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.