مدیریت تحول موفق

مدیریت تحول موفق

سال نشر :2012

چکیده
تجربه نشان می دهد که بسیاری از طرح های تحول هنگام ارائه با شکست روبرو می شوند . این طرح ها همیشه به شکست کامل منجر نمی شوند اما در نیمه راه متوقف می شوند ، به درستی هدایت نمی شوند ، و یا فقط تعدادکمی به نتیجه لازم می رسند . هم چنان که سرعت تغییر در محیط خارجی لحظه به لحظه افزایش می یابد نویسندگان شروع به شناسایی عناصر معمول موفقیت برای مدیریت تحول می کنند . هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی شکاف ظاهری بین نظریه های مشاهده شده و بهترین عمل بود ، خروجی، الگویی مفید برای حمایت از طرح های آتی خواهد بود .با مدیریت ارشد 28 سازمان از صنایع گوناگون ، از جمله بخش عمومی ، مصاحبه شد تا دریابیم چگونه تغییر را با موفقیت پیش می برند .انجام تحقیق که بیش از 6 ماه طول کشید ، تعدادی موضوع شامل محرک های تغییر ، برنامه ریزی برای تغییر و اجرای تغییر را بررسی کرد . نیروهایی که باعث ایجاد تغییر می شدند نیز همان طور که توسط افراد پاسخگوتجربه شده بود ،به دست آمدند .با انجام این تحقیق اطلاعاتی به دست آمد که نشان می دهند تحول موفق هم بر روی موضوعات راهبردی و هم موضوعات عملیاتی تمرکز دارد . رابط های اصلی بین اهداف راهبردی و اصلاحات عملیاتی از طریق فرایندهای هسته ای هستند که لازم است درک ، اندازه گیری و اصلاح شوند . اگر رابط ها از بین بروند ، تغییر تا حد زیادی بی اثر خواهد شد . پژوهش منجر به تعریف دو ساختار مهم مدیریت تغییر می شود : آمادگی برای تغییر و اجرای تغییر . این ساختارها در یک الگو به صورت هندسی نشان داده شده است که کمکی برای سازمان هایی خواهد بود که یا در حال شروع برنامه تغییر هستند و یا در فرایند مدیریت تغییر هستند و امیدوارند که شانس موفقیت خود را بالا ببرند.

قیمت: 8.500 تومان

دانلود اصل مقاله

8500 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.