پرسشنامه تجارت مشارکتی

پرسشنامه استاندارد تجارت مشارکتی

تعداد گویه ها: 16 سوال

ابعاد: نوآوری، محیط، آمادگی سازمانی، فرهنگ تسهیم اطلاعات، بعد فنی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای تجارت مشارکتی استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.