پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار خرید در نقطه خرید

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر رفتار خرید در نقطه خرید

تعداد گویه ها: 19 سوال

ابعاد: محرک های اجتماعی، شاخص های احساسی _ ادراکی، رفتار فرا نقشی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش عوامل موثر بر رفتار خرید در نقطه خرید استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.